Sign In | Register 
tl
tr
 A Fine Filipino Tradition

Useful Information

BARONG TAGALOG

Ikaw ay hinabi ng mga dalaga
sa gintong himaymay ng husi't abaka,
saka nang mayari'y ipinasuot ka
sa isang bayaning nakikipagbaka!
Nang maisuot ka'y nagtungo sa parang
na walang sandata kung hindi kampilan,
hinipan ang kanyang tambuling panlaban
at nagsipagbangon ang anak ng bayan!

Ang asawa't anak na nangaulila
sa gitna ng dilim ay di nakasama,
tanging ikaw lamang ang naging saksi pa
kung pa'no hinanap ang isang umaga...

Nang magahi ka na't magkabutas-butas
sa tama ng bala'y magkasawak-wasak,
saka hinubad ka sa katawang tigmak
ng sawing bayaning sa dilim nalagas!

Basa ka ng dugo, tadtad ka ng tama,
O! barong tagalog na lubhang dakila,
at nang iuwi ka sa datihang dampa
sa asawa't anak, napuno ng luha!

Ang tibok ng puso ng mga bayani
ay napakinggan mo't sa iyo sinabi,
kasama ka nila sa dilim ng gabi't
kasama ka nila sa pagkaduhagi!

Hinagkan-hagkan din ng isang asawang
sa yumaong irog ay kasuutan ka!
Ginamit na baro sa pakikibaka
at barong ginawang huling alaala!

O! Barong Tagalog, baro ka ng dangal,
barong katutubong hindi hiram lamang!
Isinusuot ka kung may kasayahan,
naduduguan ka kung may himagsikan!
 

Copyright 2017 Nostalgia - Barong Tagalog Shop. All rights reserved. Designed and Developed by XWeavers.com